Kedudukan Ubay bin Ka’ab Ubay bin Ka’ab menjadi guru dari sahabat-sahabat utama dalam bidang Alquran. Di antara murid beliau adalah Abdullah bin Abbas, Abu Hurarairah, Abdullah bin Saib, Abdullah bin Iyasy bin Abi Rabiah, Abu Abdurrahman as-Sulami -radhiallahu ‘anhum jami’an-. Selain Alquran, Ubay juga meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah shallallahu

Baca selengkapnya

Penjelasan tentang makna “BERSEMAYAM” dijelaskan dalam audio berikut ini : http://bbg-alilmu.com/archives/14524

Baca selengkapnya

Bukan Milikku…

Muhammad Syabibah menuturkan : Seorang pelajar asal Provinsi al-Juf, Yaman, yang bernama ‘Ali pindah ke Kerajaan Arab Saudi untuk menuntut ilmu. Suatu hari, al-Akh Ali ini bercerita kepadaku : Saya pernah bertemu dengan Syaikh Ibnu Bâz di depan halaman Universitas, lalu saya segera menyalami beliau dan mengatakan : “Wahai Syaikh, saya benar-benar ingin sekali sekiranya […]

Baca selengkapnya