Pasal Keempat : BERIBADAH KEPADA ALLAH SEPENUHNYA Di antara kunci-kunci rizki adalah beribadah kepada Allah sepenuhnya. Saya akan membahas masalah ini –dengan memohon pertolongan kepada Allah– dari dua hal: A. Makna beribadah kepada Allah sepenuhnya. B. Dalil syar”i bahwa beribadah kepada Allah sepenuhnya adalah di antara kunci-kunci rizki. A. Makna Beribadah Kepada Allah Sepenuhnya. Hendaknya […]

Baca selengkapnya

MEMPERGAULI ISTRI DENGAN PATUT Kehidupan berumah-tangga tidak lepas dari hak dan kewajiban yang saling timbal-balik antara suami dan istri. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan Islam oleh suami dan istri kepada pasangannya akan menjamin berjalannya biduk rumah-tangga mereka dengan baik, dalam naungan rahmat Allâh, hidayah dan taufik-Nya. Sebab, rahmat dan hidayah Allâh Azza […]

Baca selengkapnya