Kaidah ushul fiqih yang diambil dari kitab syarah Mandzumah ushul fiqih Syaikh Utsaimin, rohimahullah.

Kaidah ke-27 :

Ibadah yang mempunyai beberapa bentuk, hendaknya kita lakukan terkadang ini dan terkadang itu.

Ada beberapa ibadahvyang mempunyai beberapa bentuk atau macam yang berasal dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.
Contohnya doa istiftah, bacaan ruku dan sujud, bacaan sholawat dan ssbagainya.

Maka agar terpelihara semuanya, kita tidak melanggengkan satu bacaan, tapi kita baca terkadang ini dan terkdang itu.
Namun tidak disyariatkan membaca seluruhnya dalam satu sholat.
Kecuali bila ada dalil yang menunjukkan boleh membaca seluruhnya dalam satu waktu seperti doa pagi dan petang.
wallahu a’lam.

Badru Salam,  حفظه الله تعالى

Berlangganan artikel Situs Sunnah melalui email, RSS, atau Telegram.