Menahan Diri dari Perbuatan Keji Karena Takut kepada Allah

Pertanyaan kesebelas dari fatwa Nomor: 6375

Pertanyaan:

Jika ada seorang wanita cantik mengajak -sekedar mengajak saja- seorang laki-laki untuk berbuat haram, kemudian laki-laki tersebut menolak, apakah Allah akan memberi naungan kepadanya di bawah naungan-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya?

 

Jawaban:

Jika seorang wanita cantik mengajak berbuat keji lalu laki-laki yang diajak tersebut menolak maka sungguh ia telah melakukan perbuatan mulia. Ia akan mendapat pahala dari Allah sebagai keutamaan dan ihsan dari Allah meskipun wanita tersebut bukan orang yang berkedudukan.  Adapun  ukuran pahala, penjelasan jenis pahalanya dan bagaimana pahalanya maka hal tersebut dikembalikan kepada Allah; karena termasuk perkara ghaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam hadits shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda: “Tujuh golongan manusia yang akan diberi perlindungan oleh Allah dalam naungan-Nya di hari yang tiada naungan melainkan naungan-Nya. (salah satu diantara mereka adalah) : Dan seorang lelaki yang dirayu seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lantas ia berkata: ‘Sungguh, aku takut kepada Allah’.”

Semoga Allah memberi taufiq dan semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

 

Komite Tetap Riset Ilmiyah dan Fatwa

Ketua                    : Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Wakil Ketua        : Abdurrazaq Afifi

Anggota               : Abdullah bin Ghudayan

Anggota               : Abdullah bin Qu’ud

(Sumber : Fatwa lajnah daimah lilbuhuts al-ilmiyah walifta’ tentang aqidah yang disusun oleh Syaikh Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, dari situs www.dorar.net atau mauqi’u ad-durar as-saniyah).

 

Berlangganan artikel Situs Sunnah melalui email, RSS, atau Telegram.